Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven zijn dagelijks bezig met het verhogen van de efficiency, het verbeteren van processen en het vergroten van hun winsten. Deelname aan de energietransitie is daarom niet meer dan logisch; succesvolle verduurzaming levert immers een aanzienlijk hoger energierendement op.
Er is echter nog veel onzeker. Nieuwe technieken, werkwijzen en wet- en regelgeving volgen elkaar in snel tempo op. Als je je niet dagelijks met deze materie bezighoudt, is het bijna ondoenlijk om de juiste keuzes te maken.

Met begeleiding van de senior consultants van Soltronergy zijn bedrijven verzekerd van maximaal resultaat bij de ontwikkeling en de realisatie van hun energieambitie. Of het nu gaat om verlaging van de energiekosten, de behoefte aan een grotere autonomie op energiegebied of bijvoorbeeld de wens om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) breder invulling te geven.

Ze adviseren u bijvoorbeeld ook over subsidies en fiscale voordelen, zoals de Stimulering Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++) subsidieregeling en de Energie Investeringsaftrek (EIA). Met dit soort maatregelen wordt investeren in een groenere toekomst voor ondernemingen nog aantrekkelijker.

Behalve het onderzoeken naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op daken of weiden, bekijken onze adviseurs ook naar batterij-oplossingen, laadpalen en de verduurzaming van gebouwen in het algemeen. Belangrijk hierbij is het maken van een energielabel, waardoor met name kantoren een energie label kunnen krijgen van C (verplicht per 1-1-2023) naar A (in 2030). Na completering van het project zorgen onze gediplomeerde consultants voor een Scope 12 inspectie.

De consultants van Soltronergy richten zich onder meer op productiebedrijven, machinefabrieken, kantoren, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Ook worden ze regelmatig door overheden en energiecoöperaties gevraagd voor inpassing van duurzame energievormen. Denk hierbij als bedrijf aan het beschikbaar stellen van uw dak aan een energiecoöperatie.