Diensten

De senior consultants van Soltronergy bieden onafhankelijke en deskundige begeleiding bij grote verduurzamingsprojecten, van idee tot en met de nazorg.

Omdat onze consultants onafhankelijk zijn is de klant verzekerd van objectief advies op het gebied van inkoop en installatie. Zij voeren haalbaarheidsstudies uit en adviseren over onder meer de financiële, fiscale en juridische aspecten van het project. Ook kunnen de consultants ingeschakeld worden om het complete projectmanagement te verzorgen.
Onze consultants onderscheiden zich vooral door hun uitgebreide technische expertise. De vragen die klanten aan Soltronergy stellen vragen vrijwel altijd een maatwerkaanpak.

Echter, voor het gros van de vragen maakt Soltronergy gebruik van een beproefd vijf-fasen model:

Fase 1 – Maken van een QuickScan waardoor de klant snel een vrij betrouwbaar beeld heeft van het verwachte rendement. Daarna worden offertes opgevraagd bij installateurs en/of producenten.
Fase 2 – Opstellen van een sluitende business case op basis van deze gegevens.
Fase 3 – Begeleiding van de onderhandelingen met de marktpartijen.
Fase 4 – Begeleiding levering, montage, afregeling en oplevering.
Fase 5 – Finale controle op locatie met professionele drones.

Soltronergy biedt een compleet ondersteuningstraject bij duurzaamheidsprojecten, zodat de klant altijd kan rekenen op het hoogste rendement tegen de meest gunstige investering.

Een greep uit de diensten van Soltronergy:

Soltronergy heeft meer dan 15 jaar ervaring in advisering, installatie en keuring van PV-installaties, van 15 KiloWatt tot 5 MegaWatt. Of het nu gaat om grondgebonden installaties (zoals zonneweides en geluidswallen), danwel grotere dakinstallaties in bijvoorbeeld de industrie, Soltronergy heeft de specialistische kennis in huis om een veilige en optimaal renderende installatie te ontwerpen.