1.900 zonnepanelen op daken Nering Bögel

1.900 zonnepanelen op daken Nering Bögel

Voor Nering Bögel heeft Soltronergy een project gecoördineerd voor de plaatsing van 1.900 zonnepanelen op drie daken van het productiebedrijf in Weert.

Voor dit project verzorgde Soltronergy de engineering, de inkoopbegeleiding, de oplevering van de zonnepanelen en de administratieve zaken rondom subsidies, alsmede de netaansluiting (MLOEA).

De circa 1.900 panelen zijn verdeeld over drie daken met een opbrengst circa 540.000 kWh per jaar.

Voor de nacontrole zijn middels een drone diverse opnames gemaakt. Voor het resultaat zie onderstaande foto’s.

In het kader van de ambities van de gemeente Weert om in 2040 energieneutraal te zijn, wordt een deel van de groene energieopbrengst ter beschikking is gesteld aan huishoudens met een smalle beurs. Dit initiatief is een gezamenlijk project van Nering Bögel, de gemeente Weert en WeertEnergie.

Nering Bögel is een bedrijf dat al meer dan 250 jaar innovatieve oplossingen bedenkt en uitvoert voor een optimale infrastructuur.