Coöperatief zonnedak sporthal Herteheym Roermond

  • Zonnedak Herteheym, Roermond

Coöperatief zonnedak sporthal Herteheym Roermond

Een nauwe samenwerking tussen Gemeente Roermond en coöperatie RoerOm Energie gaf inwoners van Roermond de mogelijkheid deel te nemen aan de realisatie van een zonnedak met 624 panelen. Soltronergy was van begin tot eind betrokken bij dit project. De SCE-subsidieregeling maakte het mogelijk dat inwoners ook zonder op hun eigen woning zonnepanelen te plaatsen, konden deelnemen aan dit duurzame project. Uiteindelijk hebben 55 participanten hiervan gebruik gemaakt en gezamenlijk hebben ze de benodigde investering bij elkaar gebracht om dit coöperatieve energieproject mogelijk te maken.

De gemeente Roermond stelde het dak van sporthal Herteheym ter beschikking voor dit groene energieproject. De adviseurs van Soltronergy werden vanwege hun uitgebreide expertise op het gebied van zonne-energie benaderd om het hele traject te begeleiden: vanaf de eerste ideeën, de SCE-subsidieaanvraag tot en met de oplevering en nazorg. Eind december 2021 kon de eerste duurzame energie worden opgewekt. De feestelijke ingebruikname vond plaats op 25 januari 2022.

Een mooi voorbeeld van hoe een zonnedakproject in goede samenwerking met alle partijen in korte tijd kan worden gerealiseerd.


Project ‘ZonneRoos-1 Herteheym’

Voorbereiding
In samenwerking met coöperatie RoerOm Energie en de Gemeente Roermond stelden de adviseurs van Soltronergy in maart 2021 een business case op voor het project ‘ZonneRoos-1 Herteheym’. Na goedkeuring adviseerde Soltronergy bij de onderhandelingen tussen de coöperatie en de gemeente (o.a. recht van opstal) en verzorgden zij de SCE-subsidie aanvraag bij de RVO (de SCE is vanaf 2021 de vervanger van de ‘postcoderoos’-regeling).

Aan de slag
Nadat de subsidie was toegekend volgde overleg met de verzekeraars en coöperatie RoerOm Energie over de eisen van de opstal- en paneelverzekeringen. Ook werd overleg gevoerd met de netbeheerder en het meetbedrijf. Aangezien er meerdere gebruikers in het gebouw zijn werd bij Enexis een MLOEA-aansluiting geregeld. (MLOEA = Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting). Vervolgens stelde Soltronergy het programma van eisen van de PV-installatie op en begeleidde de aanbesteding van de PV-installatie, waaronder offertevergelijking en onderhandelingen met de leverancier.


Begeleiding tijdens bouw
Soltronergy begeleidde de werkzaamheden tijdens de bouw en verzorgde de opleveringscontrole, waaronder de Scope 12-inspectie.

Voor verdere informatie over ‘zonneroos’ projecten in de gemeente Roermond zie artikel op de website van RoerOm Energie.

Dit succesvolle project laat zien dat er veel aspecten komen kijken bij de voorbereidingen en aanleg van een gezamenlijk zonnedak. Bent u een energiecoöperatie of VvE en heeft u plannen om een gezamenlijk zonnedak te realiseren? De adviseurs van Soltronergy staan voor u klaar.