Logistiek Centrum Van Haren Schoenen, Waalwijk

  • Logistiek Centrum Van Haren Schoenen, Waalwijk

Logistiek Centrum Van Haren Schoenen, Waalwijk

Het dak van het nieuwe logistieke centrum van Van Haren Schoenen in Waalwijk was uitermate geschikt voor het opwekken van duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen.

In overleg met de directie en facilitaire afdeling maakte Soltronergy een quick scan van de locatie. Uit de simulatie bleek dat er plaats was voor ruim 1.600 zonnepanelen. Van Haren Schoenen kon zo circa 75% van haar energiebehoefte zelf opwekken. Vervolgens werden de subsidiemogelijkheden (Stimulering Duurzame Energie+) door Soltronergy onderzocht en de resultaten voorgelegd aan Van Haren Schoenen. Mede ter onderbouwing van de benodigde investeringen werd een business case opgesteld waaruit het positieve rendement bleek en werd de SDE+ aangevraagd.

Na toekenning van de SDE+ werd een inkoopprocedure gestart, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteit verhouding. Dit alles onder begeleiding van Soltronergy, evenals de projectbewaking tijdens de installatie van de panelen. Voor de nacontrole met zijn middels een drone een diverse opnames gemaakt. Zie het filmpje van het resultaat.

Van Haren Schoenen beschikt nu over een zonnestroom-installatie met 1.641 zonnepanelen, waarmee ze een groot deel van haar energiebehoefte zelf opwekt. Hiermee zet Van Haren Schoenen wederom een stevige stap in de verduurzaming van de onderneming.

Proces project Van Haren Schoenen Waalwijk