WOONZORGCOMPLEX KOOYPOORT URMOND

In 2014 heeft Woningstichting Urmond (fusiepartner van Wonen Limburg) 288 zonnepanelen in gebruik genomen. De installatie, die in een zuid- alsook oostwest-georiënteerde opstelling is geplaatst, werd geleverd door Zelus bv die de consultants van Soltronergy ingeschakelde voor advies, ondersteuning bij de engineering en installatiewerkzaamheden. De ondersteuning van Soltronergy voor...

Lees meer

ECN / SEAC

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC) hebben Soltronergy gevraagd om een eendaagse training te verzorgen, betreffende Nederlandse overheidsregelingen en fiscaliteiten rondom zonne-energieprojecten: “Onze energiewetenschappers van ECN en SEAC hebben deze inhouse-training bijgewoond en als zeer verhelderend, leerzaam en praktisch toepasbaar ervaren.” SEAC is een samenwerkingsverband van...

Lees meer

HOUBENSTAETE TILBURG

Soltronergy heeft voor Winspiration Elektrotechniek BV het advies op het project HoubenStaete te Tilburg verzorgd. De PV-installatie bestaat uit bijna 600 panelen, die in een oost-west-opstelling op het dak is geplaatst. Soltronergy heeft op de achtergrond mede de advisering verzorgd. Elke bewoner profiteert mee in de energieopwekking en de opbrengst van deze...

Lees meer

Van Hooft Bedrijfswagen, ‘s-Hertogenbosch

Soltronergy werd medio 2016 gevraagd om advies uit te brengen of de daken van Van Hooft Bedrijfswagen in ‘s-Hertogenbosch geschikt waren voor het opwekken van duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen. Als eerste maakte Soltronergy een quick scan van de locatie. Uit de simulatie bleek dat de daken...

Lees meer
Nederlandse veldtest voor pv-afdichting stortplaatsen van start gegaan

VELDTEST PV-AFDICHTING STORTPLAATSEN

Het PAS-project, dat staat voor ‘PV-Afdichting op Stortplaatsen’, doet onderzoek naar de mogelijkheden van een bovenafdichting gecombineerd met zonne-energie voor de duurzame nazorg voor deponieën (stortplaatsen). In een veldtest van PAS worden twee mogelijke bovenafdichtingsconstructies met zonnecellen getest. Soltronergy heeft, als specialist op het gebied van grootschalige PV-projecten, geadviseerd...

Lees meer