Van Hooft Bedrijfswagen, ‘s-Hertogenbosch

Van Hooft Bedrijfswagen, ‘s-Hertogenbosch

Soltronergy werd medio 2016 gevraagd om advies uit te brengen of de daken van Van Hooft Bedrijfswagen in ‘s-Hertogenbosch geschikt waren voor het opwekken van duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen.

Als eerste maakte Soltronergy een quick scan van de locatie. Uit de simulatie bleek dat de daken geschikt waren voor ruim 300 zonnepanelen. Van Hooft Bedrijfswagen kon zo een groot deel van haar elektrische energiebehoefte zelf opwekken. Vervolgens werden de subsidiemogelijkheden (Stimulering Duurzame Energie+) door Soltronergy onderzocht en de resultaten voorgelegd aan de directie. Mede ter onderbouwing van de benodigde investeringen werd een business case opgesteld waaruit het positieve rendement bleek en werd de SDE+ aangevraagd.

Na toekenning van de SDE+ werd de inkoopprocedure gestart, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteit verhouding. Dit alles onder begeleiding van Soltronergy, evenals de projectbewaking tijdens de installatie van de panelen. Voor de nacontrole zijn met een drone diverse opnames gemaakt. Zie het filmpje van het resultaat.

Van Hooft Bedrijfswagen beschikt nu over een zonnestroom-installatie met 340 zonnepanelen, waarmee ze een groot deel van haar energiebehoefte zelf opwekt.

Proces project Van Hooft Bedrijfswagen, ’s-Hertogenbosch