VELDTEST PV-AFDICHTING STORTPLAATSEN

  • Nederlandse veldtest voor pv-afdichting stortplaatsen van start gegaan

VELDTEST PV-AFDICHTING STORTPLAATSEN

Het PAS-project, dat staat voor ‘PV-Afdichting op Stortplaatsen’, doet onderzoek naar de mogelijkheden van een bovenafdichting gecombineerd met zonne-energie voor de duurzame nazorg voor deponieën (stortplaatsen). In een veldtest van PAS worden twee mogelijke bovenafdichtingsconstructies met zonnecellen getest.

Soltronergy heeft, als specialist op het gebied van grootschalige PV-projecten, geadviseerd bij beide veldtestopstellingen. Daarnaast heeft Soltronergy het volledige ontwerp en de projectbegeleiding van één van de veldtesten gedaan.

Tevens adviseert Soltronergy bij de ontwikkeling van de business case, die als blauwdruk dient voor de uitrol van het grootschalig toepassen van PV-afdichtingen op deponieën.

Dit alles in opdracht van het consortium onder leiding van Van Gansewinkel Minerals (locatie Maasvlakte) en in samenwerking met SEAC, HyET Solar, Genap en Grontmij Nederland.

Voor meer informatie over deze veldtest, lees verder ….