Verduurzaming bij veiligheidsbedrijven in Roermond

Verduurzaming bij veiligheidsbedrijven in Roermond

Een ware vergroeningsslag met de montage van 72 zonnepanelen en 6 oplaadpunten voor EV’s.

Soltronergy is er trots op dat VeTraNed (VeiligheidsTrainingenNederland) en Paraat Brandbeveiliging, bedrijven die gespecialiseerd zijn in (brand-) veiligheid, ons gekozen hebben om een stevige verduurzamingsslag te maken.

Als géén ander beseffen VeTraNed en Paraat dat verduurzaming een belangrijke stap is in hun bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan en de wereld voor toekomstige generaties bewoonbaar te houden. Daarnaast wordt het aandeel elektrische auto’s in hun wagenpark steeds groter en heeft Soltronergy beide bedrijven geholpen om een stevige vergroeningsslag te maken met de montage van 72  zonnepanelen en 6 laadpunten.

Zonnestroom en oplaadpunten
Met de 32,4 kWp aan zonnepanelen in twee oriëntaties (ZO en ZW) opgesteld wordt jaarlijks ca 28.000 kWh aan zonnestroom opgewekt. Door de gekozen opstelling wordt de opbrengst mooi verdeeld over de dag en zal ca 85% van de zonnestroom intern verbruikt gaan worden.
Soltronergy heeft hier niet alleen een zonnestroominstallatie ontworpen, maar heeft ook nadrukkelijk gekeken naar het verbruikspatroon waardoor zoveel mogelijk lokaal wordt verbruikt en het net wordt ontlast.

De plaatsing van 6 laadpunten van elk maximaal 22 kW met dynamisch loadbalancing heeft als extra pluspunt dat zowel door eigen personeel (4 laadpunten op binnenterrein), als gasten (2 laadpunten op gastenparkeerplaats) groene stroom geladen worden.
Er is gekozen voor laadpalen van Nederlandse bodem: Alfen. Een merk dat een absolute toppositie heeft als het gaat om elektrisch laden van EV’s .

Energiemanagement
De Alfen laadpalen kunnen onderling communiceren en daarmee wordt voorkomen dat de netaansluiting verzwaard moet worden: als er 4 voertuigen tegelijkertijd gebruik maken van de laadpunten zal de balancing software het beschikbare vermogen over de 4 auto’s verdelen; hierdoor wordt overbelasting voorkomen. Dit systeem geeft tevens de mogelijkheid om in de toekomst tarief-gericht te gaan laden; bij stroomoverschotten zal de stroom goedkoper zijn, bij tekorten op het net duurder.
De slimme mechanismes in de software kunnen ervoor gaan zorgen dat de auto’s op de juiste momenten geladen worden en daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van problemen met de netcapaciteit.

Soltronergy, meer dan alleen expert op zonne-energie
Soltronergy heeft zich in de laatste jaren steeds meer ontpopt als één van Neerlands beste specialisten op gebied van energiemanagement. En dat verduurzaming én energiemanagement goed samen kunnen gaan mits men kennis van zaken heeft, bewijzen wij bij dit project opnieuw.
Een mooie bijkomstigheid is dat gestuurd energieverbruik ook nog eens leidt tot een aanzienlijke besparing op de energiekosten en in sommige gevallen kan het zelfs extra inkomsten genereren.

Voor verder informatie over de bedrijven genoemd in dit artikel zie hun websites:
VeTraNet
Paraat Brandbeveiliging
Alfen Laadstations