Zonnepanelen in de obstakelvrije zone

Zonnepanelen in de obstakelvrije zone

Is het mogelijk om een veilig en economisch interessant zonnepaneelsysteem voor de obstakelvrije zone te ontwikkelen? Om deze vraag te beantwoorden heeft Rijkswaterstaat een verkenning opgeleverd waaruit een aantal kansrijke mogelijkheden naar voren zijn gekomen. Om deze in de praktijk te bekijken en te beoordelen zijn van de kansrijke zonnepaneelsystemen vijf demo-opstellingen gerealiseerd langs de Innovatiestrook inova58. Soltronergy heeft hier 4 verschillende systemen opgesteld.

Kijk ook op de website van Rijkswaterstaat