Enpuls plaatst zonnepark en batterij op kunstmatig te kleine netaansluiting

Enpuls plaatst zonnepark en batterij op kunstmatig te kleine netaansluiting

Enpuls heeft een batterij geplaatst naast een zonnepark in Weert om te zien of het park met een structureel kleinere netaansluiting toe kan. In theorie zou het elektriciteitsnet op deze manier veel meer hernieuwbare energieproductie aankunnen. Bij hoge productie moet de batterij een deel van de geproduceerde stroom opnemen. Naast Enpuls doen Scholt Energy, TNO en Soltronergy mee aan het project, net als energiecoöperatie WeertEnergie, eigenaar van het zonnepark.

Het zonnepark heeft een vermogen van 1,4 MW en een aansluiting met voldoende capaciteit om de volledige productie af te voeren in tijden van volle zonneschijn. In deze proef gaat men er echter van uit dat de aansluiting slechts 900 kW groot is, en dus zal alle elektriciteit die op een gegeven moment méér wordt geproduceerd in de batterij (opslagcapaciteit 600 kWh) worden opgeslagen. Dit is het zogeheten ‘afschaven’ van de piekproductie, en vandaar de naam Peakshaving Pilot Altweerterheide.
De opgeslagen elektriciteit biedt de exploitant aan hoogspanningsnetbeheerder Tennet aan als primair reservemogen (frequency containment reserve, of FCR), dat wil zeggen elektriciteit die binnen enkele seconden kan worden geleverd om snel aan extra vraag te voldoen en zo de frequentie van het net te stabiliseren. Zo werkt de pilot twee kanten op: het opvangen van hoge productie en het aanvullen van plots stijgende vraag.

Oplossen knelpunten transportcapaciteit
Doel van de pilot is het bieden van extra ruimte op het elektriciteitsnet, dat de afgelopen jaren door de stormachtige groei van wind- en zonne-energieprojecten op veel plaatsen is dichtgeslibd. Hernieuwbare energieprojecten hebben in principe een aansluiting op het net die hun piekproductie aankan. Terwijl voor deze aansluiting dus ruimte op het net wordt gereserveerd, zijn de momenten waarop deze piekproductie werkelijk wordt bereikt zeldzaam.
“In dit project ontwikkelt Enpuls een model waarmee toekomstige zonneparken door inzet van een batterij een kleinere netaansluiting nodig hebben”, zegt Alexander Savelkoul, manager transitie energiesysteem bij Enpuls. “Dergelijke modellen zijn weliswaar op papier al vaak bedacht, maar nog heel weinig in de praktijk getest. We valideren in dit project niet alleen of de businesscase klopt, maar leren ook veel over de praktische aspecten van de software aansturing en combinatie van meerdere diensten op dezelfde batterij.”
Volgens Enpuls, dochter van netwerkbedrijf Enexis, ontstaat er door het afschaven van de piekproductie van zonne-energie bij de invoeding op het elektriciteitsnet zoveel ruimte op het net dat er tot twee keer zo veel duurzame energie kan worden geproduceerd zonder additionele investeringen in het elektriciteitsnet, omdat zonneparken toe kunnen met een kleinere aansluiting en toch geen elektriciteit hoeven ‘weg te gooien’ in tijden van hoge productie.

Volgens de organisatoren is dit het eerste project in Nederland waarbij een batterij bij een zonnepark wordt gebruikt voor het opslaan van pieken in de productie van het zonnepark in combinatie met balancering van het landelijke elektriciteitsnet. Belangrijk doel is het kijken naar de financiële haalbaarheid van deze combinatie van diensten.

De pilot in Weert is per 1 april gestart en loopt tot september. Na september neemt de zon-instraling zodanig af dat de productie van het zonnepark vrijwel niet meer boven de limiet van 900 kW komt en peak shaving niet meer nodig zal zijn. Enpuls zal de resultaten van het project via een publieke rapportage delen, naar verwachting in oktober.

Ook batterijen bij windparken
Bij windparken in Nederland lopen al een paar projecten waarbij batterijen worden geïntegreerd in de exploitatie. Zo plaatst Giga Storage bij windparken van het praktijkcentrum voor duurzame energie Acrres in Lelystad van Wageningen UR een batterij met een vermogen van 12 MW. Eerder nam Greenchoice al een batterij van 10 MW in gebruik bij windpark Hartelkanaal.

Related posts

Proef met zonnepanelen op Knardijk

Op de Knardijk bij Zeewolde is als onderdeel van het onderzoek ‘Zon op dijken’ een proef gestart om te kijken of er zonnepanelen op dijken geplaatst kunnen worden, zonder dat daardoor de veiligheid van de dijk in gevaar komt. De proef loopt tot het voorjaar van 2022. Soltronergy heeft...

Lees meer

AFAS Experience Center Leusden

Bij de ontwikkeling van het nieuwe AFAS Experience Center was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Er werden acht duurzaamheidsaspecten geformuleerd, waaronder het aanbrengen van zonnepanelen op de deels glooiende daken. DAS Energy Benelux benaderde Soltronergy om het ontwerp, de werkvoorbereiding, de uitvoering en de technische begeleiding voor haar rekening te...

Lees meer

Soltronergy lid Platform Duurzame Leverancier

Binnen het snel veranderende en dynamische speelveld van duurzaamheid is interactie en klankborden met leveranciers, opdrachtgevers en NGO’s van essentieel belang. Reden waarom Soltronergy zich heeft aangesloten bij het snelgroeiende Platform Duurzame Leverancier. Een initiatief dat al meer dan 10 jaar bestaat en is opgezet door Movares, Strukton, Antea...

Lees meer