Enpuls plaatst zonnepark en batterij op kunstmatig te kleine netaansluiting

Enpuls plaatst zonnepark en batterij op kunstmatig te kleine netaansluiting

Enpuls heeft een batterij geplaatst naast een zonnepark in Weert om te zien of het park met een structureel kleinere netaansluiting toe kan. In theorie zou het elektriciteitsnet op deze manier veel meer hernieuwbare energieproductie aankunnen. Bij hoge productie moet de batterij een deel van de geproduceerde stroom opnemen. Naast Enpuls doen Scholt Energy, TNO en Soltronergy mee aan het project, net als energiecoöperatie WeertEnergie, eigenaar van het zonnepark.

Het zonnepark heeft een vermogen van 1,4 MW en een aansluiting met voldoende capaciteit om de volledige productie af te voeren in tijden van volle zonneschijn. In deze proef gaat men er echter van uit dat de aansluiting slechts 900 kW groot is, en dus zal alle elektriciteit die op een gegeven moment méér wordt geproduceerd in de batterij (opslagcapaciteit 600 kWh) worden opgeslagen. Dit is het zogeheten ‘afschaven’ van de piekproductie, en vandaar de naam Peakshaving Pilot Altweerterheide.
De opgeslagen elektriciteit biedt de exploitant aan hoogspanningsnetbeheerder Tennet aan als primair reservemogen (frequency containment reserve, of FCR), dat wil zeggen elektriciteit die binnen enkele seconden kan worden geleverd om snel aan extra vraag te voldoen en zo de frequentie van het net te stabiliseren. Zo werkt de pilot twee kanten op: het opvangen van hoge productie en het aanvullen van plots stijgende vraag.

Oplossen knelpunten transportcapaciteit
Doel van de pilot is het bieden van extra ruimte op het elektriciteitsnet, dat de afgelopen jaren door de stormachtige groei van wind- en zonne-energieprojecten op veel plaatsen is dichtgeslibd. Hernieuwbare energieprojecten hebben in principe een aansluiting op het net die hun piekproductie aankan. Terwijl voor deze aansluiting dus ruimte op het net wordt gereserveerd, zijn de momenten waarop deze piekproductie werkelijk wordt bereikt zeldzaam.
“In dit project ontwikkelt Enpuls een model waarmee toekomstige zonneparken door inzet van een batterij een kleinere netaansluiting nodig hebben”, zegt Alexander Savelkoul, manager transitie energiesysteem bij Enpuls. “Dergelijke modellen zijn weliswaar op papier al vaak bedacht, maar nog heel weinig in de praktijk getest. We valideren in dit project niet alleen of de businesscase klopt, maar leren ook veel over de praktische aspecten van de software aansturing en combinatie van meerdere diensten op dezelfde batterij.”
Volgens Enpuls, dochter van netwerkbedrijf Enexis, ontstaat er door het afschaven van de piekproductie van zonne-energie bij de invoeding op het elektriciteitsnet zoveel ruimte op het net dat er tot twee keer zo veel duurzame energie kan worden geproduceerd zonder additionele investeringen in het elektriciteitsnet, omdat zonneparken toe kunnen met een kleinere aansluiting en toch geen elektriciteit hoeven ‘weg te gooien’ in tijden van hoge productie.

Volgens de organisatoren is dit het eerste project in Nederland waarbij een batterij bij een zonnepark wordt gebruikt voor het opslaan van pieken in de productie van het zonnepark in combinatie met balancering van het landelijke elektriciteitsnet. Belangrijk doel is het kijken naar de financiële haalbaarheid van deze combinatie van diensten.

De pilot in Weert is per 1 april gestart en loopt tot september. Na september neemt de zon-instraling zodanig af dat de productie van het zonnepark vrijwel niet meer boven de limiet van 900 kW komt en peak shaving niet meer nodig zal zijn. Enpuls zal de resultaten van het project via een publieke rapportage delen, naar verwachting in oktober.

Ook batterijen bij windparken
Bij windparken in Nederland lopen al een paar projecten waarbij batterijen worden geïntegreerd in de exploitatie. Zo plaatst Giga Storage bij windparken van het praktijkcentrum voor duurzame energie Acrres in Lelystad van Wageningen UR een batterij met een vermogen van 12 MW. Eerder nam Greenchoice al een batterij van 10 MW in gebruik bij windpark Hartelkanaal.

Related posts

Zonnepark Leveroysedijk, Weert

Eind oktober 2023 werd het zonnepark Leveroysedijk officieel in gebruik gesteld door wethouder Lizbeth Steinbach. Het park, dat op een afvalberg is gebouwd, wekt 100% lokale groene stroom op, voldoende voor circa 1.600 huishoudens. Het park werd gerealiseerd in de korte tijd van vier maanden. De adviseurs van Soltronergy...

Lees meer

Het blijft zinvol om te investeren zonnepanelen

Voor huisbezitters en ook voor bedrijven blijft het interessant om te investeren in zonnepanelen. Ondanks de verhalen over het ‘mogelijke afbouwen van de salderingsregeling in Nederland’ (dat inmiddels alweer door Den Haag is uitgesteld), ‘energieleveranciers die verplichte kosten opleggen aan eigenaren van zonnepanelen’, ‘hoge rentetarieven’ en ‘dalende elektriciteitsprijzen’, blijft...

Lees meer