Geluidsscherm levert stroom aan woonwijk

Solar Geluidswal | Soltronergy

Geluidsscherm levert stroom aan woonwijk

PIJNACKER – Het is het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in Nederland en hij staat langs de N470 in Pijnacker. Het 480 meter lange scherm levert op jaarbasis 30 megawattuur aan stroom, genoeg om tien huishoudens in de wijk Keijzershof van elektriciteit te voorzien.

Bouwbedrijf BAM heeft het geluidsscherm ontwikkeld in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en provincie Zuid-Holland. Het scherm is 2,5 meter hoog. De 76 elementen met zonnecellen zijn in het glas geïntegreerd.

Als bescherming tegen opspringende steentjes van langsrijdende auto’s wordt extra dik glas van 8 millimeter aan de voor- en achterzijde van de cellen aangebracht. Netbeheerder Stedin zorgt ervoor dat de opgewekte stroom het openbare net instroomt.

Duurzame wijk

De bewoners van Keijzershof zijn trouwens al heel duurzaam bezig. Bijna alle huizen in de wijk hebben zonnepanelen op hun dak. Sinds mei woont Patrick Sanwikarja in de wijk Keijzershof. ‘De komst van een geluidsscherm dat zonne-energie opwekt, ik kan het alleen maar toejuichen. Laten we vanaf nu alleen maar geluidsschermen maken met zonnecellen erin.’

Bewoners profiteren dubbel van het scherm: minder geluid van de weg én groene stroom uit eigen wijk

Piet Melzer – wethouder Financiën van Pijnacker

‘Het oppervlak van het geluidsscherm zetten we in voor de productie van lokaal opgewekte, duurzame elektriciteit’, zegt Piet Melzer, wethouder Financiën van Pijnacker. ‘De energie wordt geleverd aan de wijk erachter, waardoor bewoners dubbel profiteren van het scherm: minder geluid van de weg én groene stroom uit eigen wijk.’

Related posts

Obstakelvrije zonnepanelen in de berm

Soltronergy werd vorig jaar benaderd door Rijkswaterstaat met het verzoek om mee te werken aan de ontwikkeling van een systeemontwerp voor de obstakelvrije zone langs wegen en een demo-opstelling te realiseren. Dit op basis van onze uitgebreide ervaring op het gebied van innovatieve zonne-energiesystemen. Een van de belangrijkste ontwerpaspecten,...

Lees meer