Infopunt Zonnepark Altweerterheide

Infopunt Zonnepark Altweerterheide

Begin juli werd het infopunt voor het zonnepark Altweerterheide officieel onthuld door de Weerter wethouder Wendy van Eijk.

Tijdens de voorbereidingen en bouw van het zonnepark met batterij in Altweerterheide was een van de speerpunten om vooral ook de omgeving te betrekken bij dit innovatieve project. Soltronergy is trots dat zij nauw betrokken was bij dit project, waaraan drie businessmodellen ten grondslag lagen: zelfvoorziening, energiehandel en balanshandhaving. Lees hier verder voor de rol van Soltronery bij dit project.

Bij de opening van het zonnepark in 2019 vertelden de kinderen van de basisschool over hun toekomstideeën. Hoe zou de wereld er over 15 jaar uit zien? Ook maakten zij hiervan een tekening. Deze 24 tekeningen zijn door kunstenaar Inge de Monte geabstraheerd tot herkenbare taferelen en samen met de kinderen verwerkt in een fraai gemozaïekt zonnepaneel. Het kleurrijke kunstwerk maakt deel uit van een mooie rustplek. Op het infobord staat informatie over het zonnepark en hoe het zich ontwikkeld als biotoop voor allerlei planten en dieren. Fietsers kunnen er gratis hun elektrische fiets opladen met groene stroom van het zonnepark.

Het project van WeertEnergie, Scholt Energy, TNO (voorheen SEAC) en Soltronergy is het eerste in Nederland waarbij een coöperatieve buurtbatterij wordt gecombineerd met het grootschalig lokaal opwekken van duurzame energie.

Zie ook het artikel op Weertdegekste

Related posts

Roto-Art, Tilburg – grote duurzame ambities

Optimale duurzaamheid was uitgangspunt voor de aanleg van een zonnedak van 735 kilowattpeak (0,735 MWp) bij de nieuwbouw van kantoren en productiehal van Roto-Art Tilburg, producent van klant-specifieke kunststofproducten. Het bedrijf heeft de ambitie om met hun huisvesting ver vóór 2050 Paris Proof te zijn. De consultants van Soltronergy...

Lees meer