Infrastructuur

In Nederland is in de energietransitie nog veel winst te behalen in het segment Infrastructuur. Veel ingenieursbureaus, (kabel)aannemers, boorbedrijven, onderhoudsaannemers en werkplekbeveiligingsbedrijven hebben de kennis niet of zijn daar nog niet mee bezig.
Soltronergy kan hier het verschil maken. Sterk in het meedenken met partijen over nieuwe toepassingen van zonnepanelen/cellen op bij voorbeeld geluidswallen, dijken en stortplaatsen. Ook kan Soltronergy het gehele project overnemen van business case tot engineering en begeleiding van de installatie.

Een greep uit de projecten waar Soltronergy bij betrokken is of is geweest: