Infrastructuur

In Nederland is in de energietransitie nog veel winst te behalen in de infrastructuur. Veel ingenieursbureaus, (kabel)aannemers, boorbedrijven, onderhoudsaannemers en werkplekbeveiligingsbedrijven hebben de kennis niet of zijn daar nog niet mee bezig.

Soltronergy kan hier het verschil maken. Sterk in het meedenken met partijen over nieuwe toepassingen van zonnepanelen op bij voorbeeld geluidswallen, dijken, stortplaatsen en overkappingen (zoals fietsenstallingen en stations). Daarnaast bekijken onze consultants hoe het elektriciteitsnet kan worden ontlast door mogelijke batterij-oplossingen, maar ook cable-pooling (wind en zon op één aansluiting) wordt meegenomen in de business cases,

Daarnaast zijn laadpalen en de verduurzaming van gebouwen in het algemeen aspecten die altijd worden bekeken. Belangrijk onderdeel hierbij is het maken van een energielabel voor met name kantoren, met als doel het verhogen van het label, van C (verplicht per 1-1-2023) naar A (in 2030). 

Natuurlijk kan Soltronergy ook het gehele project overnemen van business case tot engineering en begeleiding van de installatie en nazorg. Na completering van het project zorgen onze gediplomeerde consultants voor een Scope 12 inspectie. 

Een greep uit de projecten waar Soltronergy bij betrokken is of is geweest: