Overheden

Overheden

De verduurzaming wordt gefaciliteerd door het Rijk, via subsidieregelingen en wet- en regelgeving, maar is vooral een bottom-up-ontwikkeling; de energietransitie vindt hoofdzakelijk op regionaal en lokaal niveau plaats.
In die bestuurslagen is meestal echter onvoldoende expertise aanwezig om te komen tot een afgewogen en verantwoorde investering. De senior consultants van Soltronergy kunnen in zulke gevallen de projectteams tijdelijk bijstaan.

In samenwerking met inkoopadviesbureaus bieden ze bijvoorbeeld ondersteuning bij de financiële, fiscale en juridische aspecten. Zo beoordelen ze projectplannen en toetsen businesscases. Ook adviseren ze over subsidieaanvragen, als van de Stichting Duurzame Energie (SDE+), en fiscale voordelen, bijvoorbeeld via de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Onze consultants onderscheiden zich door de hoogstaande technische expertise, onder meer voor grote zonneprojecten, die cruciaal is voor een succesvolle transitie.

Concreet verrichten ze bijvoorbeeld inventarisaties van weides, braakliggende terreinen en hellingen voor zonneprojecten, en voeren technische controles uit van opgeleverde installaties.