Proef met zonnepanelen op Knardijk

Proef met zonnepanelen op Knardijk

Op de Knardijk bij Zeewolde is als onderdeel van het onderzoek ‘Zon op dijken’ een proef gestart om te kijken of er zonnepanelen op dijken geplaatst kunnen worden, zonder dat daardoor de veiligheid van de dijk in gevaar komt. De proef loopt tot het voorjaar van 2022.

Soltronergy heeft in de rol van systeembouwer, als partner van het consortium – waaraan onder andere Deltares, Rijkswaterstaat, het kenniscentrum voor Waterschappen (STOWA) en TNO deelnemen – een vernieuwend, hangend zonnepanelen systeem ontworpen en geïnstalleerd op de Knardijk. Waterschap Zuiderzeeland, verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken in Flevoland, heeft voor deze proef goedkeuring gegeven.

Zwevend in de lucht
Belangrijk uitgangspunt voor deze proef is dat de veiligheid van de dijk niet in gevaar komt. Daarom zijn de zonnepanelen, zwevend in de lucht, gemonteerd op een stellage. Gemonitord wordt hoe de dijk zich houdt. Er mag geen erosie optreden, het gras moet intact blijven en stevige wortels behouden. Ook de invloed van zon, wind en regen worden gemeten door sensoren evenals de energieprestatie van de panelen. Behalve in Flevoland worden ook in Zeeland proefopstellingen geplaatst.

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Zie ook de volgende artikelen:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/189293/proef-met-zonnepanelen-op-knardijk

https://www.zuiderzeeland.nl/knardijk-proeflocatie-voor-zonnepanelen

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/8/bouw-tweede-proeflocatie-zon-op-dijken-gestart/

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/Nieuwsdocs%202020/20200723%20Zon%20op%20Dijken%20update.pdf


De proef op de Knardijk wordt uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject Zon op dijken.
Hierbij werken Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, andere overheden, kennisinstellingen en systeembouwers samen.
Het project staat onder leiding van kenniscentrum STOWA en TNO.

Related posts

Eerste zonnepaneel gelegd op zonnepark Leveroysedijk

Na maanden van voorbereidingen was het zover het eerste zonnepaneel werd gelegd op het nieuwe zonnepark van WeertEnergie aan de Leveroysedijk. Soltronergy, heeft, net als bij het eerste zonnepark in Altweerterheide, een belangrijke rol in de realisatie van dit zonnepark. De werkzaamheden omvatten: Advisering van Zon Weert BV (onderdeel...

Lees meer

Bouw tweede zonneweide WeertEnergie van start

Aan de Leveroysedijk in Weert komt dit jaar een zonnepark met een vermogen van ruim 5,6 Megawatt (8.624 panelen). Het project wordt uitgevoerd door Kieszon. Soltronergy is, net als bij het eerste zonnepark van WeertEnergie in Altweerterheide,  betrokken bij dit project als adviseur en is verantwoordelijk voor het technische...

Lees meer

Lichtgewichtpanelen steeds vaker toegepast

Steeds meer bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk, ook de wens om zelf energie op te wekken speelt vaker een rol. Onze consultants worden in heel Nederland en ook bij onze zuiderburen gevraagd om te kijken of de daken op hun bedrijfsgebouw geschikt zijn voor zonnepanelen. Waar voorheen standaard het hele...

Lees meer