Proef met zonnepanelen op Knardijk

Proef met zonnepanelen op Knardijk

Op de Knardijk bij Zeewolde is als onderdeel van het onderzoek ‘Zon op dijken’ een proef gestart om te kijken of er zonnepanelen op dijken geplaatst kunnen worden, zonder dat daardoor de veiligheid van de dijk in gevaar komt. De proef loopt tot het voorjaar van 2022.

Soltronergy heeft in de rol van systeembouwer, als partner van het consortium – waaraan onder andere Deltares, Rijkswaterstaat, het kenniscentrum voor Waterschappen (STOWA) en TNO deelnemen – een vernieuwend, hangend zonnepanelen systeem ontworpen en geïnstalleerd op de Knardijk. Waterschap Zuiderzeeland, verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken in Flevoland, heeft voor deze proef goedkeuring gegeven.

Zwevend in de lucht
Belangrijk uitgangspunt voor deze proef is dat de veiligheid van de dijk niet in gevaar komt. Daarom zijn de zonnepanelen, zwevend in de lucht, gemonteerd op een stellage. Gemonitord wordt hoe de dijk zich houdt. Er mag geen erosie optreden, het gras moet intact blijven en stevige wortels behouden. Ook de invloed van zon, wind en regen worden gemeten door sensoren evenals de energieprestatie van de panelen. Behalve in Flevoland worden ook in Zeeland proefopstellingen geplaatst.

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Zie ook de volgende artikelen:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/189293/proef-met-zonnepanelen-op-knardijk

https://www.zuiderzeeland.nl/knardijk-proeflocatie-voor-zonnepanelen

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/8/bouw-tweede-proeflocatie-zon-op-dijken-gestart/

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/Nieuwsdocs%202020/20200723%20Zon%20op%20Dijken%20update.pdf


De proef op de Knardijk wordt uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject Zon op dijken.
Hierbij werken Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, andere overheden, kennisinstellingen en systeembouwers samen.
Het project staat onder leiding van kenniscentrum STOWA en TNO.

Related posts

1.900 zonnepanelen op daken Nering Bögel

Voor Nering Bögel heeft Soltronergy een project gecoördineerd voor de plaatsing van 1.900 zonnepanelen op drie daken van het productiebedrijf in Weert. Voor dit project verzorgde Soltronergy de engineering, de inkoopbegeleiding, de oplevering van de zonnepanelen en de administratieve zaken rondom subsidies, alsmede de netaansluiting (MLOEA). De circa 1.900...

Lees meer

Onzichtbaar geplaatste panelen

Voor veel klanten is het esthetische aspect bij het plaatsen van zonnepanelen zeker zo belangrijk als de kwaliteit en performance. Bij een van onze recente opdrachten voor een all-electric woonhuis (met warmtepomp, geen gasaansluiting) was een van de eisen om de panelen uit het zicht te plaatsen. Ook moest...

Lees meer