Proef met zonnepanelen op Knardijk

Proef met zonnepanelen op Knardijk

Op de Knardijk bij Zeewolde is als onderdeel van het onderzoek ‘Zon op dijken’ een proef gestart om te kijken of er zonnepanelen op dijken geplaatst kunnen worden, zonder dat daardoor de veiligheid van de dijk in gevaar komt. De proef loopt tot het voorjaar van 2022.

Soltronergy heeft in de rol van systeembouwer, als partner van het consortium – waaraan onder andere Deltares, Rijkswaterstaat, het kenniscentrum voor Waterschappen (STOWA) en TNO deelnemen – een vernieuwend, hangend zonnepanelen systeem ontworpen en geïnstalleerd op de Knardijk. Waterschap Zuiderzeeland, verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken in Flevoland, heeft voor deze proef goedkeuring gegeven.

Zwevend in de lucht
Belangrijk uitgangspunt voor deze proef is dat de veiligheid van de dijk niet in gevaar komt. Daarom zijn de zonnepanelen, zwevend in de lucht, gemonteerd op een stellage. Gemonitord wordt hoe de dijk zich houdt. Er mag geen erosie optreden, het gras moet intact blijven en stevige wortels behouden. Ook de invloed van zon, wind en regen worden gemeten door sensoren evenals de energieprestatie van de panelen. Behalve in Flevoland worden ook in Zeeland proefopstellingen geplaatst.

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Zie ook de volgende artikelen:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/189293/proef-met-zonnepanelen-op-knardijk

https://www.zuiderzeeland.nl/knardijk-proeflocatie-voor-zonnepanelen

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/8/bouw-tweede-proeflocatie-zon-op-dijken-gestart/

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/Nieuwsdocs%202020/20200723%20Zon%20op%20Dijken%20update.pdf


De proef op de Knardijk wordt uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject Zon op dijken.
Hierbij werken Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, andere overheden, kennisinstellingen en systeembouwers samen.
Het project staat onder leiding van kenniscentrum STOWA en TNO.

Related posts

AFAS Experience Center Leusden

Bij de ontwikkeling van het nieuwe AFAS Experience Center was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Er werden acht duurzaamheidsaspecten geformuleerd, waaronder het aanbrengen van zonnepanelen op de deels glooiende daken. DAS Energy Benelux benaderde Soltronergy om het ontwerp, de werkvoorbereiding, de uitvoering en de technische begeleiding voor haar rekening te...

Lees meer

Soltronergy lid Platform Duurzame Leverancier

Binnen het snel veranderende en dynamische speelveld van duurzaamheid is interactie en klankborden met leveranciers, opdrachtgevers en NGO’s van essentieel belang. Reden waarom Soltronergy zich heeft aangesloten bij het snelgroeiende Platform Duurzame Leverancier. Een initiatief dat al meer dan 10 jaar bestaat en is opgezet door Movares, Strukton, Antea...

Lees meer