Verduurzaming van Metaalverwerkingsbedrijf

Verduurzaming van Metaalverwerkingsbedrijf

Feijen Metaaltechniek, producent van halffabricaten voor de metaalindustrie, benaderde Soltronergy op aanraden van Gripp Energiebeheer. Dit gebeurde naar aanleiding van de verduurzamingsvraag van Feijen: kunnen zonnepanelen op een rendabele wijze bijdragen aan de ‘vergroening’ van ons bedrijf?

Feijen Metaal Techniek (hierna: FMT) voert high-end metaalbewerkingen uit. Daarvoor heeft het bedrijf een indrukwekkend geavanceerd machinepark ter beschikking, wat vanzelfsprekend resulteert in een stevige energiebehoefte.

Soltronergy is bij FMT gestart met een voorstudie. Daarin werd onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van zonnepanelen, op basis van het formaat van het beschikbare dak. Daarbij is met name gelet op de dakconstructie, opdat deze sterk genoeg is om een zonnepanelen-installatie te kunnen dragen. Tevens is gelet op de staat van de dakbedekking, aangezien de zonnepanelen daar gedurende 25 jaar op liggen.

Uit de voorstudie bleek dat de oppervlakte van het dak voldoende was, maar dat de dakbedekking aan vervanging toe was. Soltronergy heeft een business case opgesteld waarin tevens subsidiemogelijkheden en fiscale mogelijkheden werden vastgesteld. Daarnaast werden het aantal te installeren zonnepanelen en het rendement uit de investering berekend. Aangezien FMT in aanmerking kwam voor een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie), is de aanvraag hiervan in gang gezet.

Soltronergy heeft vervolgens een tender uitgezet voor zowel de werkzaamheden aan het dak (in overleg met een dak-adviseur) en de zonnepanelen-installatie. Uit de inzendingen is voor beide uitvragen een leverancier gekozen. De keuze is gemaakt op basis van het voldoen aan de gevraagde specificaties, in combinatie met een goede prijs (zgn. PKV: beste prijs-kwaliteitverhouding).

De werkzaamheden aan het dak en het installeren van de zonnepanelen zijn onder supervisie van Soltronergy uitgevoerd, inclusief de coördinatie tijdens de bouw, de onderlinge afstemming en de planning. Daarnaast heeft Soltronergy de kwaliteitscontrole uitgevoerd en de oplevering en coördinatie op opleverpunten begeleid.

FMT beschikt nu over een zonnestroom-installatie met 970 zonnepanelen op het dak, waarmee het bedrijf ca. 20% van de eigen energiebehoefte kan produceren. De SDE subsidie loopt gedurende 15 jaar en maakt dat deze investering zichzelf binnen 10 jaar heeft terugverdiend.

Update november 2018: Inmiddels heeft Feijen Metaaltechniek ook de zonnepanelen op hun nieuwbouwhal laten installeren. Ook dit project is volledig door Soltronergy begeleid.

Related posts

Zonnepark Leveroysedijk, Weert

Eind oktober 2023 werd het zonnepark Leveroysedijk officieel in gebruik gesteld door wethouder Lizbeth Steinbach. Het park, dat op een afvalberg is gebouwd, wekt 100% lokale groene stroom op, voldoende voor circa 1.600 huishoudens. Het park werd gerealiseerd in de korte tijd van vier maanden. De adviseurs van Soltronergy...

Lees meer

Het blijft zinvol om te investeren zonnepanelen

Voor huisbezitters en ook voor bedrijven blijft het interessant om te investeren in zonnepanelen. Ondanks de verhalen over het ‘mogelijke afbouwen van de salderingsregeling in Nederland’ (dat inmiddels alweer door Den Haag is uitgesteld), ‘energieleveranciers die verplichte kosten opleggen aan eigenaren van zonnepanelen’, ‘hoge rentetarieven’ en ‘dalende elektriciteitsprijzen’, blijft...

Lees meer